K modrému pohoří

(Na hudbu "The House of the Rising Sun")

Když slunce se zvedne z moře trav
A nebe nad námi zahoří
My prérií zas půjdem dál
K modrému pohoří

To jsou ty hory tam v dálavách
Jen hradba nad obzorem
A nejsou blíž ač pět dnů již
My stále jdem a jdem

Až slunce nam zrudne za zády
A k obzoru vrhne náš stín
Joe řekne "Tak dost, dnes už nepůjdu dál!"
A tornu svou odhodí

A oheň pak zaplane v nastalé tmě
A Joe si bandžo naladí svý
A bude zpívat o cestě
K modrému pohoří

O tom že ty hory tam v dálavách
(Jen hradba, jen hradba nad obzorem)
Za nejsou blíž ač šest dnů již
My stále jdem a jdem

A když slunce zas výjde z moře trav
A nebe nad nami zahoří
My prérií zas půjdem dál
K modrému pohoří

(Jul 1971)

To the Czech poems page
To the Mipmip home page
Feel free to leave a comment!
Mike Arnautov (31 January 2020)