Being unable to decide between two versions, I present them as a sereo-pair for a 3D effect! :-)


Kosí poučení
(Stereo verze)

Na nejvyšší vĕtvi
Rozkošatĕlého stromu
Kos vykládá nebi
O nezbytnosti jara
Odnĕkud z hloubi
Rozkošatĕlého stromu
Kos nás poučuje
O nezbytnosti jara

To the Czech poems page
To the Mipmip home page
Feel free to leave a comment!
Mike Arnautov (23 November 2021)