Poučení

A Učitel pravil
Jednou snad poschopíte
Že neni tajemstvi
A že toto je vskutku tajemství
A že nevĕdí co řkou
Ti kdož parví: neni tajemství

A jeden ze žáku zmaten počal
Avšak, pane...

Ale Učitel povstal
A přetáhnuvše žáka holí
Se rozhnĕvan tázal
Cožpak jsem promluvil?

(1973?)

To the Czech poems page
To the Mipmip home page
Feel free to leave a comment!
Mike Arnautov (13 February 2020)