O tajemství

A Učitel pravil
Jednou snad poschopíte
Že neni tajemství
A že toto je vskutku tajemství
A že nevĕdí co mluví
Ti kdož řkou: neni tajemství

A jeden ze žáku
Zmaten počal
Avšak, pane...

A tu Učitel povstal
A přetáhnuvše žáka holí
Se rozhnĕvan tázal
Cožpak jsem promluvil?

(1973?)

To the Czech poems page
To the Mipmip home page
Feel free to leave a comment!
Mike Arnautov (21 November 2021)